Edit Content

Meny

Försäkringsbolag

Försäkringsskadorna utgör en bred grund i vår verksamhet och den sysselsätter flera av våra medarbetare. MGBYGG har avtal med samtliga försäkringsbolag och har hanterat skador i över 30 år. Vi arbetar systematiskt enligt en skadeprocess framtagen i samråd med försäkringsbolagen. Vi har vårt huvudkontor i Lenhovda och ett filialkontor i Kalmar. Geografiskt sträcker vi oss från Växjö till Öland och Karlskrona till Oskarshamn. 

Skadan


Att få en skada åtgärdad skiljer sig från en vanlig renovering. När vi påbörjar en rivning vet vi ännu inte vad som döljer sig bakom ytskikten. Skadan kan vid första anblick verka liten, för att sedan växa allt eftersom rivningen pågår. Det är många steg i processen som ska beslutas om innan återställningen är färdig och man kan komma att behöva vänta mellan hantverksgrupperna då akuta skador ibland behöver prioriteras.

Skadeprocessen

Efter besiktning skickas besiktningsrapporten till er handläggare på försäkringsbolaget som granskar och tar ett beslut om försäkringen täcker skadan. Vid godkänd rapport blir ni kontaktade av en av våra arbetsledare för information om skadeprocessen.

  • Ytskiktskalkyl upprättas för att preliminärt fastställa era egna kostnader
  • Kundgodkännande skickas ut för påskrift
  • Rivning påbörjas
  • Torkning påbörjas
  • Materialval, Branschförbättringar och Tilläggsbeställningar
  • Tidsplan upprättas
  • Återställning påbörjas
  • Kalkylen uppdateras
  • MG Bygg fakturerar er för era kostnader i skadan

Era egna kostnader

Självrisk

Kostnaden för att nyttja försäkringen. Ni har en grundsjälvrisk som ni avtalat med Ert försäkringsbolag. Beroende på skadeorsaken kan självrisken komma att justeras av Er handläggare


Åldersavdrag

Material slits med åren och försäkringsbolagen tillämpar därför åldersavdrag för att kompensera värdeminskningen. När vi återställer använder vi nyproducerade material, vilka ofta har ett högre värde än det material som fanns på plats. Åldersavdragen görs efter en tabell av Ert försäkringsbolag.

Tilläggsbeställningar

I samband med att vi åtgärdar din skada är det ofta fördelaktigt för dig att passa på att utföra ytterligare åtgärder. Eftersom försäkringen bara täcker det som är nödvändigt för att åtgärda själva skadan blir ofta delar av ytan enbart demonterade/återmonterade. Det kan t ex ingå att vi skruvar bort din gamla badrumsinredning och skruvar dit den igen. Men vill du ha en ny badrumsinredning så får du stå för den materialkostnaden själv, som en tilläggsbeställning. Ett annat exempel kan vara att vi via försäkringen gör om nästan hela ditt badrum, med nytt golv och nya väggar, men taket är inte påverkat av skadan. Då kan du beställa en målning av taket som en tilläggsbeställning för att hela ditt badrum ska vara nytt och fräscht.

Ni kommer att få en förfrågan om eventuella tilläggsbeställningar av respektive yrkesgrupp och hanterar den skild från skadan som en helt vanlig beställning direkt från denne. Detta för att kunna nyttja ROT-avdraget.

Branschförbättringar

MG BYGG är skyldiga att följa dagens branschregler. Därför är vi ofta tvungna att utföra åtgärder för att ytan ska uppfylla kraven. Det kan tex röra sig om att flytta rör, byta golvbrunn eller flytta på fönsterplaceringar.
Detta är en kostnad som påverkar era kostnader och regleras i kalkylen. Vissa försäkringsbolag har enmindre subvention för dessa typer av åtgärder om det sker i våtrum.

Materialval

För att processen ska fortskrida så smidigt som möjligt vill vi att ni ser ut materialval och eventuella tilläggsbeställningar så fort som möjligt och meddelar dessa till oss. Notera att vissa delar, tex dörrar och fönster ofta har ganska lång leveranstid.

Frågor

Undrar Ni hur försäkringen fungerar, vilka kostnader som täcks eller har synpunkter på egna kostnader så ber vi er att vända er direkt till försäkringsbolaget.

Gäller det byggtekniska åtgärder eller annat som rör själva byggnationen så kontaktar ni oss på MG Bygg, så hjälper vi er.

Nöjda kunder
+ 0
Antal anställda
0

Vi bygger
med yrkesstolthet