Kontakta oss

Medarbetare

Om oss

Facebook

Vi bygger och renoverar hela ditt hus

Totalentreprenad

Kvalitetskontroll

Handlingar och tillstånd

Investering

Vi renoverar och förverkligar ditt drömhus

Vi tar hela ansvaret från början till slut

Totalentreprenad

Vi tar hela ansvaret från början till slut

När du anlitar MGbygg för att skapa ditt nya hem så behöver du bara ha kontakt med oss – vi har all den expertis du behöver. Så mycket enklare för dig som kund. Vi tar oss an det mesta – allt från mindre fritidshus till större kommersiella lokaler.

I vårt arbete strävar vi alltid efter att uppfylla våra kunders behov av proffsigt genomförda byggarbeten av högsta kvalitet till priser som är konkurrenskraftiga på den svenska marknaden.

Våra kompetenta och målmedvetna medarbetare utför byggnationer, installation och service och vi arbetar alltid hårt för att skapa förtroende och långvariga relationer med våra kunder.

När vi tar ansvaret för en totalentreprenad så tar vi tag i hela processen. Vi ser till att allt material levereras på rätt plats i rätt tid. Sedan leder vi dig igenom renoveringsprocessen och tar hand om de eventuella problem som kan dyka upp. Du behöver bara välja material, färger och bestämma vilken inredningsstil du vill ha – vi sköter hela arbetet. Men vill du ha hjälp och rådgivning med dessa frågor så finns vi här för dig.

Hos oss finns breda kunskaper inom bygg och hantverk:

 • Rådgivning och projektering
 • Renoveringar, både kök och badrum
 • Nybyggnation och ombyggnationer
 • Stambyten och VVS-arbeten
 • Tillbyggnader
 • El-arbeten
 • Måleriarbeten
 • Golvvärme och andra värmesystem

Kvalitetskontroll

Kvalitetskontroll i tre steg

När vi utför en husrenovering så utför vi en noggrann kvalitetskontroll i tre steg. En intern, en i samarbete med underentreprenörerna och slutligen en avslutande kontroll tillsammans med kunden. När alla är helt nöjda med arbetet så avslutar vi arbetet och slutbetalningen görs.

Alla våra utförda arbeten ska kvalitetssäkras. Vi ska alltid hålla tidsplan och budget. Våra uppdragsgivare ska alltid bli nöjda till hundra procent.

Så här ser arbetsordningen ut när vi genomför en husrenovering (eller något annat bygg- eller renoveringsprojekt:

 • Vi börjar med att boka in ett kostnadsfritt möte för konsultering.
 • Därefter får du träffa personen som utsetts till din personlige projektledare.
 • Därefter gör vi, i nära samarbete med kunden, en detaljerad planering av material och
  inredning. När detta är klart skickar vi en offert.
 • Därefter startar vi själva renoveringsfasen av projektet.
 • Under arbetets gång håller projektledaren kontinuerlig kontakt med dig.
 • Projektet avslutas med en noggrann slutbesiktning och kvalitetskontroll.

 

Våra projektledare lägger upp planen och följer upp den

 

Som byggföretag med stor bredd så erbjuder vi även erfaren och kompetent projektledning. Vi kan ge dig som privatperson eller företagare rådgivning som inkluderar alla aspekter avbyggnation: budget, arkitektur och ritningar, konstruktion, materialval med mera.  Vi kan bli
det stöd du behöver för att ditt renoveringsprojekt ska bli lyckat.

Vi har redan nämnt att man berör många olika yrkesområden när man ska renovera. Man behöver snickare, rörläggare, elektriker, plåtslagare, murare, plattsättare och så vidare.Om det är första gången man genomför en totalrenovering kan det som byggherre vara väldigt
svårt att överblicka projektet.

Av den anledningen väljer de flesta att organisera projektet som en totalentreprenad. Då slipper du hämta in anbud från varje enskilt yrkesområde, och du slipper även att koordinerahantverkarna under projektets gång.

En totalentreprenör får dessutom oftast in billigare anbud från sina underleverantörer eftersom de har långtgående erfarenhet av att arbeta tillsammans med sina samarbetspartners.

Handlingar och tillstånd.

Erfarna projektledare hjälper er med alla nödvändiga handlingar.

Vid varje renovering finns en projektledare som tar fram ett team av duktiga hantverkare som passar för det aktuella projektet. Berätta för oss om din vision för ditt hus och vårt team kommer att göra din dröm till verklighet.

Huruvida du måste ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan för ditt projekt beror på projektets omfattning. En invändig totalrenovering kräver inte alltid bygglov, men i regelbehöver du åtminstone göra en bygganmälan.  Gäller det även en utvändig totalrenoveringbehöver du nästan alltid bygglov om du bor inom ett detaljplanerat område. Här är någraingrepp som i regel antingen kräver bygglov eller bygganmälan:

 • avsevärd förändring av fasad/tak
 • ändrad användning, exempelvis från källare/kallvind till boyta
 • tillbyggnad över 15 kvadratmeter eller ombyggnad
 • avsevärd förändring på rördragning/elkablage/brandsäkerhet

Om du måste göra en ansökan/anmälan till kommunen eller inte i samband med renoveringentar MGbygg reda på i planeringsstadiet genom att ringa till byggnadsnämnden i dinhemkommun. Vi Berättar i detalj vad du tänker göra så ger de dig besked om ditt projekt ärsöknadspliktigt eller inte. Handläggningstiden för bygglov är max 10 veckor.Vid komplexa ärenden kan kommunen förlänga handläggningstiden med ytterligare 10 veckor. 

Om vi måste göra en bygganmälan måste vi även invänta ett startbesked från kommunen innan vi kan sätta igång med arbetet. Detta gäller även efter det att du blivit beviljad bygglov.Ett startbesked efter beviljat bygglov tar minst 4 veckor, medan startbeskedet för enanmälningspliktig åtgärd får högst ta 4 veckor om anmälan är komplett.

En bygglovsansökan tillför kostnader. Avgiften för bygglov eller anmälan beror på
kommunen du bor i, men kostar inte särskilt mycket i jämförelse med resten av projektet.Däremot kan du behöva ta in en arkitekt eller byggingenjör som hjälper dig med ritningarnasom krävs för att din ansökan ska bli beviljad om du ska genomföra komplexa ändringar.Detta kan bli en dyr utgiftspost, men den är inte bara nödvändig för att din ansökan skagodkännas utan även för att ritningarna, och därmed åtgärderna, blir korrekta och följergällande regelverk.

Investering

Lönar det sig att renovera?

Om du ska renovera kommer det definitivt att utöka det ursprungliga värdet på din bostad, särskilt om du avsevärt förbättrar standarden på material och tekniska lösningar. Många serdet som en fördel när de ska köpa bostäder att en totalrenovering nyss genomförts, eftersomde då slipper lägga ut en massa pengar på att rusta upp bostaden inom en snar framtid. De flesta vill dessutom helst inte sätta igång med ett omfattande och tidskrävande projekt för attkunna flytta in, så därför kan du se det som att du gör jobbet åt dem och “får betalt” genom värdeökningen.

Seriösa köpare är ofta beredda att betala bra mycket mer för en bostad som är nyrenoverad eftersom det är en extra trygghetsfaktor som står sig i lång tid framöver.

När man totalrenoverar en bostad kommer hela eller delar av bostaden vara obeboeliga under en ganska lång tid. Detta är viktigt att ha i åtanke, då det inte alltid är så enkelt att hitta ett alternativt boende med kort varsel.

När du har valt entreprenör bör ni gå igenom projektet på detaljnivå för att säkerställa att alla åtgärder i projektplanen är tydliga. En projektplan bör därför vara så detaljerad som möjligt och innehålla tydliga slutdatum för olika delmoment. Detta gör det enklare för dig som byggherre att följa projektets utveckling, och det fungerar också som en trygghetsfaktor då du
vet när saker ska vara färdiga och vad de kostar.

En totalrenovering är den största investeringen du kan göra i din bostad efterföljande bostadsköpet, och därav bör du ta det på stort allvar. Det är alltid bättre att låta projekteringen och planeringen ta lite längre tid än du räknat med istället för att bara hoppa på första bästa anbud och hoppas på det bästa.

Endast fantasin är ett hinder för ditt drömhus

När vi renoverar ett hus finns det inga andra hinder än din fantasi. Vi kan byta golv, ljudisolera, riva bärande väggar för att skapa bättre planlösningar och släpp in ljus. Vi bygger färdiga Attefallshus och även uterum för varma sommardagar. Vi bygger nya väggar och tak och arbetar med alla material. Vi kan förstora och förminska badrum och kök vid behov. Vi har även med stor framgång installerat golvvärme i samband med husrenoveringar.

Kontakta oss

Går du i bygg eller renoveringstankar?

Tveka inte att ta kontakt med oss för idéer och prisförslag. Vi besöker er gärna för ett inledande möte!