Försäkringsskador

Din skada

Du har säkert en del funderingar i samband med skadan som drabbat dig och ditt hem. Vi på MGBYGG är måna om att du ska få en så professionell och smidig skadehantering som möjligt. Här förklarar vi de vanligaste händelserna i din skadereparation.

Anmälan

Du anmäler din skada till ditt försäkringsbolag

Besiktning

Vid besiktning tar besiktningsmannen reda på skadans omfattning och orsak. Därefter tas beslut om vad som ska repareras och hur detta skall göras.

Kalkyl

När hela skadans omfattning är känd upprättas en kostnadskalkyl som skickas till försäkringbolaget för godkännande. Kostnaderna i kalkylen som ej försäkringsbolaget ersätter så som självrisk, åldersavdrag och tilläggsbeställningar offereras dig.

Förberedelser och materialval

För att arbetet skall gå så snabbt och smidigt som möjligt, är det viktigt att alla materialval/tilläggsarbeten väljs så snart som möjligt.
När reparationen påbörjas bestäms det tillsammans med oss hur nyckeln till din bostad skall hanteras.
MGBYGG ska, i den mån det är möjligt, undvika att det blir smutsigt i huset, men det är svårt att hålla helt rent från damm. Arbetet underlättas om du gör plats så vi kan ta oss fram och arbeta med skadan. Plocka undan t.ex. ömtåliga saker så att skador undviks.

Dina egna kostnader

(faktureras av dig)

Självrisken. Varierar beroende på vilken typ av skada som inträffat. I de flesta fall meddelas självriskens belopp av handläggaren i samband med att skadan anmäls.
Merkostnader i samband med återställandet pga nya normer eller branschkrav.
Ändringar och tilläggsarbeten.
Försäkringen ersätter endast återställning till likvärdigt som innan skadan. Vid tilläggsarbeten där ROT-avdraget kan nyttjas, ansvarar du som beställare för att de uppgifter som krävs, inkommer till oss.

Slutbesiktning

För mindre skador behövs sällan någon slutbesiktning. Vi på MGBYGG ansvarar för att arbetet är komplett och korrekt utfört.

Försäkringsbolag

Försäkringsskadorna utgör en bred grund i vår verksamhet och den sysselsätter flera av våra medarbetare. Vi har avtal med de flesta försäkringsbolagen.
Vi har personal som är certifierad Kvalitetsansvarig med riksbehörighet och åtar oss även externa jobb. Vi utför även mindre projekteringar. Behöver Ni hjälp med bygglovsritningar och dess ansökningshandlingar hjälper vi gärna till med detta.

Vi arbetar med följande försäkringsbolag

Kontakta oss

Går du i bygg eller renoveringstankar?

Tveka inte att ta kontakt med oss för idéer och prisförslag. Vi besöker er gärna för ett inledande möte.