Besiktning & Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

När du bygger hus behöver du anlita en certifierad kontrollansvarig som ska finnas vid din sida under byggtiden och hjälpa dig att säkerställa att projektet följer plan- och bygglagen. Hos Gar-Bo kan du boka en certifierad kontrollansvarig med byggteknisk expertis och kunskap om hur du förebygger skador i ditt hus.

En certifierad kontrollansvarig – vad är det?

När du ska bygga hus, oavsett om det är på egen hand eller med en husleverantör, får du rollen som byggherre. Detta betyder att du som är ytterst ansvarig för att ditt projekt följer lagen under byggtiden.
För större projekt som ett husbygge ska du enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en certifierad kontrollansvarig vid din sida – en sakkunnig som hjälper dig se till att projektet uppfyller Boverkets byggregler (BBR).
Kontrollansvarig upprättar kontrollplanen, gör nödvändiga kontroller under byggtiden och finns vid din sida i kontakten med kommunen. En certifierad kontrollansvarig har som uppgift att bevaka att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll uppfylls.

Våra kontrollansvariga

När du bokar en certifierad kontrollansvarig hos Gar-Bo får du en erfaren och tekniskt kunnig specialist med god kännedom om vilka fel som kan uppstå under byggprocessen. Eftersom vi också försäkrar nybyggda hus mot konstruktionsfel och skador i tio år efter inflyttning är våra kontrollansvariga extra noga med att göra gedigna kontroller och tänka skadeförebyggande. Våra kontrollansvariga har god kännedom om var i en byggnad skador kan uppkomma under byggprocessen.

Våra kontrollansvariga

Vi har personal som är certifierad Kvalitetsansvarig med riksbehörighet och åtar oss även externa jobb. Vi utför även mindre projekteringar. Behöver Ni hjälp med bygglovsritningar och dess ansökningshandlingar hjälper vi gärna till med detta.

Kontakta oss

Går du i bygg eller renoveringstankar?

Tveka inte att ta kontakt med oss för idéer och prisförslag. Vi besöker er gärna för ett inledande möte.